Vesilintulaskennat tuloksia

21.1.2020

Kiitos kaikille tammikuun alun vesilintulaskentoihin osallistuneille ja havaintojaan ilmoittaneille!

Niin järvet kuin merialue tuli koluttua varsin kattavasti ainakin tärkeimpien vesistöjen osalta. Leudon sään ansiosta vesilintuja havaittiin paljon, erityisen runsaasti isokoskeloita ja joutsenia.

Seuraavassa kaikki havaitut paikalliset vesilinnut, kun päällekkäisyydet on pyritty karsimaan:
• Isokoskelo 3073. Yli tuhannen linnun kerääntymiä laskettiin Hormajärvellä ja Valkerpyynjärvellä.
• Sinisorsa 833. Suurin osa Aurlahden–Hiidensalmen alueella sekä Myransissa.
• Tukkasotka 351. Kaikki merialueella.
• Telkkä 266. Suurin osa merioalueella, mutta Lohjallakin yllättävän runsas: 31 yks.
• Laulujoutsen 250. Lohja 231 ja Siuntio 19, lisäksi muuttolennossa 38. Suurempia määriä tammikuussa on havaittu ainoastaan kaksi vuotta sitten.
• Alli 201. Vain 1 Lohjalla (Puujärvi), muut Pikkalanselällä.
• Kyhmyjoutsen 86. Lohjallakin peräti 29.
• Kanadanhanhi 42. Kutsilanselkä 36, Savijärvi 6. Laskennan jälkeen Savijärvellä viime päivinä enimmillään 62, mikä on suurin tammikuussa Hakin alueella havaittu määrä.
• Uivelo 17. Kaikki merialueella.
• Lapasotka 7. Kaikki merialueella.
• Pilkkasiipi 5. Lohja 1, Siuntio 4.
• Haapana. Störsviken 1 pari.
• Silkkiuikku. Siuntio 1.
• Merimetso. Siuntio 1.
• Tavi 0. Lohjalla koko talven viettänyttä tavia ei havaittu kertaakaan laskenta-aikana.