WhatsApp-ryhmä Hakin haviksia

JSö 15.4.2020

 

Ryhmän tarkoitus

WhatsApp-ryhmä Hakin haviksia on tarkoitettu Hakin alueen harvinaisten ja muiden erikoisten lintuhavaintojen sekä mielenkiintoisten muuttotietojen nopeaan tiedottamiseen. Ryhmä on tarkoitettu vain Hakin jäsenille. Ryhmässä tiedotetaan ohjeistuksen mukaisista havainnoista sekä ohjeistetaan havaintopaikalla liikkumista. Muuta lintuaiheista keskustelua varten on toinen WhatsApp-ryyhmä Hakkii what’s up.

Mitä viestitään?

Hakin haviksia -ryhmään lähetetään tieto havainnosta mahdollisimman pikaisesti, jotta ryhmän muut jäsenet saavat tiedon mielenkiintoisesta linnusta tai esimerkiksi käynnissä olevasta kiinnostavasta muutosta. Ensitiedon jälkeen päivitystietoja (edelleen paikalla, nousi ja lähti pohjoiseen, etsitty tuloksetta yms.) ilmoitetaan harkinnan mukaan. Mitä harvinaisempi laji, sitä matalampi kynnys päivityksille.

Havaintoviestiin on syytä sisällyttää kaikki olennaiset tiedot: laji, paikka, kellonaika, mahdollinen muuttosuunta sekä tarvittaessa muita lisätietoja. Viestiin voi liittää kännykällä tallennettuja ääniä tai valokuvia tai karttalinkin havaintopaikkaan. Linnuista ja lintupaikoista käytetään yleisnimiä.

Ilmoitusvelvollisuus

Jokainen ryhmän jäsen on velvollinen ilmoittamaan löytämänsä tai tietoonsa tulevat ilmoitusvelvollisuuden alaiset havainnot. Tämä ei koske havaintoja, joihin liittyy Tiira-yhdistyskäyttäjyyteen tai muihin sääntöihin perustuva salassapitovelvollisuus. Bongariliiton Lintutiedotuksessa ilmoitettuja havaintoja voi välittää harkinnan mukaan.

Jos on odotettavissa, että ilmoitetun linnun tarkkailu aiheuttaa haittaa joko linnulle, ympäristölle tai asukkaille, viestin yhteydessä on syytä antaa tarkkoja lisäohjeita. Jos arvioidaan, että haittaa ei voi välttää, havainnon voi jättää ilmoittamatta. Jos ryhmässä annetaan kulku- tai muita käyttäytymisohjeita, ohjeita on noudatettava. Ryhmän jäsenten on myös aina noudatettava BirdLife Suomen ohjetta huomaavaisesta havainnoinnista: https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi-huomaavaisesti/

Ilmoitusvelvollisuuden alaiset lajit

  1. Hakin alueella havaitut pikkuharvinaisuudet: pikkujoutsen, lyhytnokkahanhi, ristisorsa, harmaasorsa, haahka (mantereelta), viiriäinen, peltopyy, pikku-uikku, jalohaikara, kattohaikara, haarahaukka, arosuohaukka, punajalkahaukka, muuttohaukka, liejukana, keräkurmitsa, mustapyrstökuiri, karikukko, isosirri, jänkäsirriäinen, kuovisirri, pikkusirri, vesipääsky, heinäkurppa, merikihu, mustatiira, lapintiira, isolokki, turkinkyyhky, suopöllö, kuningaskalastaja, harjalintu, valkoselkätikka, pohjantikka, sitruunavästäräkki, virtavästäräkki, mustaleppälintu, sepelrastas, taigauunilintu, viiksitimali, pähkinänakkeli, kuhankeittäjä, mustavaris, vuorihemppo, tundraurpiainen, kirjosiipikäpylintu, taviokuurna, lapinsirkku ja pohjansirkku
  2. Hakin alueella havaitut harvinaisuudet: kyhmyhaahka, allihaahka, jääkuikka, mustahaikara, avosetti, pulmussirri, lampiviklo, riskilä (mantereelta), ruokki (mantereelta, etelänkiisla, pikkutiira, riuttatiira, pikkukajava, turturikyyhky, tunturipöllö, lapinpöllö, tunturikiuru, luotokirvinen (mantereelta), kirjokerttu, hippiäisuunilintu, lapintiainen ja keltahemppo
  3. Alueharvinaisuudet (ART-lajit eli lajit, joiden tarkastaminen alistetaan Tringan aluerariteettitoimikunnalle): kiljuhanhi, tiibetinhanhi, punakaulahanhi, mandariinisorsa, amerikantavi, punapäänarsku, riekko, isohaarahaukka, käärmekotka, niittysuohaukka, kiljukotka, pikkukiljukotka, tunturihaukka, pikkuhuitti, leveäpyrstökihu, tunturikihu, valkosiipitiira, aroharmaalokki, mehiläissyöjä, sininärhi, lyhytvarvaskiuru, isokirvinen, sepeltasku, mustapäätasku, ruokosirkkalintu, lapinuunilintu, sepelsieppo, viitatiainen, pussitiainen, mustaotsalepinkäinen, kuukkeli, punakottarainen ja pikkusirkku
  4. Valtakunnalliset harvinaisuudet (lajit, joiden tarkastaminen alistetaan BirdLife Suomen rariteettikomitealle): amerikanhaapana, sinisiipitavi, mustakaulauikku, silkkihaikara, ruskohaikara, munkkikorppikotka, pikkutuulihaukka, siperiankurmitsa, arohyyppä, keltajalkaviklo, pääskykahlaaja, mustanmerenlokki, etelänharmaalokki, piikkipyrstökiitäjä, taigarautiainen, rusotasku, tulipäähippiäinen, punapäälepinkäinen, aavikkotulkku ja harmaasirkku
  5. KAIKKI Hakin alueelle uudet lajit

Jos jollakin lajilla on poikkeuksellisen runsas esiintyminen ja havaintoja on jo ilmoitettu runsaasti, kaikkia havaintoja ei tarvitse ilmoittaa.

Harvinaisten lajien lisäksi ryhmässä voi ilmoittaa fenologisesti poikkeuksellisista havainnoista, risteymistä, poikkeuksellisen värisistä yksilöistä ja käynnissä olevista mielenkiintoisista muuttoilmiöistä.

Lopuksi

Ryhmän jäseniä sitovat ryhmän säännöt. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ryhmistä erottamiseen.

Muista, että havaintojen ensisijainen tallennuspaikka on aina Tiira (www.tiira.fi), sillä siellä havainnot pysyvät tallessa ja käytettävissä myös tulevaisuudessa. Muista tallentaa havainnot myös sinne.

Ryhmän ylläpito

Jan Södersved, p. 040 5555 393


 

PDF-tiedostoOhje_Hakin_haviksia.pdf (107 kB)
Ohje_Hakin_haviksia 15.4.2020